PtoMAX


ProMAX Hakkında


İleri Düzey Ortak Depolama & Arşiv Üniteleri, Promax Platform Entegre İş Akış Sistemleri. Promax Sistemleri içindeki tüm donanımlar Üst-Düzey Prodüksiyon faaliyetleri için üretilmiştir. Ortak kullanılabilir Depolama alanları, Bu alanların Aktif Yönetimi ve Arşiv içinden dosya ulaşımı Promax Sisteminin temel bileşenleridir. Beraber kullanıldığında, bu 3 bileşen bir ekosistem içinde faal duruma gelir ve oluşturduğu sinerji; maksimum verim ile prodüksiyon çalışanlarına hizmet sunar.